Modlitwy

imwwwages„Módl się i ufaj, nie ustawaj na duchu” – św. o. Pio

 Zapraszamy do zapoznania się z tekstami modlitw do naszych świętych Patronów. Umieściliśmy także inne teksty, którymi posługujemy się w naszej wspólnotowej oraz indywidualnej modlitwie.

franciszek 006 color_c4aeb1c8f0f574e58b644becc2989087

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość –  tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie – tam, gdzie panuje krzywda;
jedność – tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję – tam, gdzie panuje rozpacz;
światło – tam, gdzie panuje mrok;
radość – tam, gdzie panuje smutek;
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II W KAPLICY STYGMATÓW

Alwernia, 17 września 1993 r.

Święty Franciszku, który otrzymałeś stygmaty na Alwerni, świat tęskni za tobą jako za ikoną Jezusa ukrzyżowanego. Potrzebuje twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi, twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających. Tęskni za twoim głosem słabym, ale potężnym mocą Ewangelii. Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają dzisiejsze społeczeństwo. Ożyw w rządzących świadomość tego, jak nagląca jest potrzeba pokoju wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Niech młodym udzieli się twoja świeżość życia, zdolna przeciwstawiać się zasadzkom różnorakich kultur śmierci. Dotkniętym wszelkiego rodzaju złem przekaż, Franciszku, twoją radość płynącą z umiejętności przebaczania. Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.

KORONKA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTYCH OJCÓW PIO I FRANCISZKA

Do prywatnego odmawiania na zwykłej koronce różańcowej

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Trzymając w dłoni krzyżyk:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi….

Na pierwszym paciorku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Na 3 kolejnych paciorkach, odmawiamy ku czci Królowej Zakonu Serafickiego:
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,  którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Na dużych paciorkach zamiast „Ojcze nasz” :
Święci Ojcowie Franciszku i Pio, przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście, pokornie was błagamy, wstawiajcie się za nami u Boga, byśmy naszych pięciu zmysłów ciała tak używali, abyśmy się Jemu i wam podobać mogli. Nauczcie nas tak święte i pokutne wieść życie, jak sami żyliście. Uproście nam u Pana Boga prawdziwą skruchę za grzechy. Uproście nam ducha: wiary, nadziei, miłości, ducha: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w tym wszystkim dajcie nam wytrwać aż do śmierci i strzeżcie nas przed zakusami złych duchów. Amen

Na małych paciorkach zamiast „Zdrowaś Maryjo”:
Przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście. Strzeżcie nas i módlcie się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Po zakończeniu koronki:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu … (3x)

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże    – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo                         – módl się za nami
Święty Franciszku,
Wspaniały wzgardzicielu świata,
Gorliwy naśladowco Chrystusa,
Założycielu trzech zakonów,
Mocny filarze Kościoła katolickiego,
Nauczycielu świętego posłuszeństwa,
Zwierciadło pokory,
Miłośniku ubóstwa,
Przykładzie łagodności,
Opoko cierpliwości,
Pałający ognistą miłością ku Bogu,
Wzorze miłości bliźniego,
Wybrany wizerunku cnót ewangelicznych,
Pokój czyniący,
Mężu według Serca Bożego,
Zwycięzco szatanów,
Obrazie ukrzyżowanego Jezusa,
Pięciu ranami ozdobiony przyjacielu Boga,
Miłością Boską gorejący,
Wielki opiekunie ubogich,
Żarliwy w zachowaniu czystości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          zmiłuj się nad nami,

Módl się za nami św. Franciszku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu żyjąc  w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa; daj, abyśmy idąc tą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA

Dzień 1 (25 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie, błagamy Cię udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznawszy nasze błędy z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała  swych  dzieci  do  utraconych  ojczyzny  krajów,  gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2 (26 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje a złodzieje wykopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego,  wierząc, że wszystko  inne  będzie  nam  przydane. Któryś żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała  swych  dzieci  do  utraconych  ojczyzny  krajów,  gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 2. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3 (27 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie  próśb  naszych, które  pokornie u stóp  Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Wysławiam Cię Ojcze, że to zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim, daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała  swych  dzieci  do  utraconych  ojczyzny  krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. HMódl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3 (28 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na  wysłuchanie próśb naszych, które  pokornie  u  stóp  Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek świat  podbijał,  abyśmy  i  my,  stawszy  się  wszystkim  dla  wszystkich  do  Boga  pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała  swych  dzieci  do  utraconych  ojczyzny  krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5 (29 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli  na  wysłuchanie  próśb  naszych, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój na każdy dzień i Mnie naśladuje, daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie  dźwigali krzyż nasz  codzienny i  dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała swych dzieci do utraconych ojczyzny krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 6 (30 września)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli  na  wysłuchanie  próśb  naszych, które  pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują, daj nam tę łaskę abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili  nigdy w  sercu  niechęci  do  nikogo, lecz  wszystkich  miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała  swych  dzieci  do  utraconych  ojczyzny  krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dzień 7 (1 października)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie próśb naszych, które pokornie u  stóp  Twego  Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi, daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim  naszym dawali,  a  tak zasłużyli na nazwę  prawdziwych  dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie  Ojczyzna  światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za  cnót  zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała   swych   dzieci   do  utraconych   ojczyzny  krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 8 (2 października)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli  na wysłuchanie  próśb  naszych,  które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone, daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór Ojca Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który  żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała swych dzieci do utraconych ojczyzny krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
  H. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9 (3 października)

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii oświecił nasze dusze i wprowadził na drogę życia, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy gotując się do uroczystości tegoż świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli, a przez to zasłużyli na wysłuchanie  próśb  naszych, które pokornie  u  stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał naukę Moją i Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy, użycz nam tej seraficznej miłości, jaką płonęło serce św. Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych uczuć i doskonałość naszych uczynków   mogli  dojść  do  zjednoczenia  z  Bogiem  już  tu na ziemi  a  potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Franciszku, bądź pozdrowiony, Ciebie Ojczyzna światłem swym zowie, Ciebie za Ojca czczą trzy zakony, Za cnót zwierciadło mają synowie. Tyś droga prawa, wzór obyczajów; Prowadź z niewoli ciała swych dzieci do utraconych ojczyzny krajów, gdzie światłość Boża na wieki świeci.

 1. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 2. Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, któryś oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, okazał znaki odkupieńczej Męki Twej w ciele św. Ojca Franciszka, daj nam, abyśmy znamię Krzyża Twego godnie na sobie przed światem nosili i zasłużyli na nazwę prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


imagesMODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. OJCA PIO

Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękuję Ci za to, że mnie powołałeś do wiary i zbawienia w Kościele katolickim. Za przyczyną Twego sługi – świętego Ojca Pio, kapłana i zakonnika, który służył Ci z heroiczną wiarą, nadzieją i miłością, przyjmując wielki krzyż cierpienia, błagam Cię, mój kochany Ojcze, o dary Twojej miłości, a zwłaszcza o łaskę……………..
Chcę jak Twój sługa Ojciec Pio, gorliwie Ci służyć i pełnić tylko Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.        W. Amen.


MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II DO ŚW. OJCA PIO
 

     Pokorny i umiłowany  Ojcze Pio,/ prosimy, naucz także nas pokory serca,/ abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii,/ którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa./ Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,/ zanim jeszcze Go o to poprosimy./ Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa./ Wspieraj nas w godzinie walki i próby, /a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania./ Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa  i naszej Matki./ Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny,/ do której również my mamy nadzieję dojść,/ aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

MODLITWA ŚW. O. PIO
O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Pokornie Cię proszę, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie,  przez Autora „Pieśni nad pieśniami” powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia.

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są aktywni!

Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże    – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko        – módl się za nami.
Św. Ojcze Pio, wierny sługo Boży,
Św. Ojcze Pio, naznaczony stygmatami Jezusa Chrystusa,
Św. Ojcze Pio, gorliwy w modlitwie,
Św. Ojcze Pio, gorący Orędowniku za ludźmi u Boga,
Św. Ojcze Pio, wzorze wszelkich cnót,
Św. Ojcze Pio, jasna drogo do nieba,
Św. Ojcze Pio, obdarzony zmysłem sprawiedliwości i miłosierdzia,
Św. Ojcze Pio, w czasie Mszy św. współcierpiący z Jezusem na Golgocie,
Św. Ojcze Pio, gwiazdo z Gargano,
Św. Ojcze Pio, wiodący do Jezusa rzesze pielgrzymów,
Św. Ojcze Pio, nawracający błądzących w ciemnościach grzechu,
Św. Ojcze Pio, wspaniały przykładzie dla duchownych,
Św. Ojcze Pio, nawołujący do pokuty i zmiany życia,
Św. Ojcze Pio, uzdrawiający nieuleczalnie chorych,
Św. Ojcze Pio, założycielu Domu Ulgi w Cierpieniu,
Św. Ojcze Pio, tworzący grupy modlitewne,
Św. Ojcze Pio, uczący głębokiej miłości do Boga i Maryi,
Św. Ojcze Pio, rozmiłowany w modlitwie różańcowej,
Św. Ojcze Pio, jednający z Bogiem wielu grzeszników,
Św. Ojcze Pio, aż do śmierci wierny swemu powołaniu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Pio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Miłosierny Boże spraw, aby za wstawiennictwem sługi Twojego, świętego Ojca Pio, spływały na nas wszelkie łaski  i dobrodziejstwa, jakimi chcesz nas obdarzyć. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

NOWENNA DO ŚW. O. PIO

Dzień 1

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża, mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga; wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

            Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 2

Święty Ojcze Pio, Ty zachęcasz małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga – Człowieka, gdy uwierzą, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem Twojej ufności wobec Boga proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 3

Święty Ojcze Pio, Ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą; módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 4

Święty Ojcze Pio, Ty przeżywałeś  z woli Bożej wielkie cierpienie i przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś mi łaskę… .

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 5

Święty Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijanin jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja; bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 6

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Ty mówiłeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba. Bądź moim orędownikiem w niebie, gdy proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 7

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich proszących z ufnością o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości; módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 8

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, Ty umacniałeś   w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go. W imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi  w niebie dar…, o który Cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 9

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą. Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich świętych w niebie i na ziemi. Przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie… .

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


img_20160310110458

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

W. Matko Boża Fatimska, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcam ciało i duszę moją, / wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, / wszystko, czym jestem i co posiadam. / Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. / Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi /i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. / Chcę zawsze wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. / Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. / Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. / Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza wspólnota, parafia i cała Ojczyzna / były zawsze rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. / Amen.

MODLITWA ŚW. O. PIO DO MATKI BOŻEJ

O Najświętsza Dziewico Maryjo, wyjednaj nam miłość do krzyża, byśmy uczestniczyli w katuszach i cierpieniach Jezusa. Ty, któraś pierwsza w sposób doskonały zachowywała całą Ewangelię i to z pełnym radykalizmem, któraś żyła tak wcześniej, nim Ewangelia została napisana, wyjednaj nam tę łaskę, byśmy zawsze byli blisko Pana. O Maryjo, wyproś nam tę łaskę u swego Syna, byśmy mogli ułożyć całe nasze życie według pragnień Serca Bożego, byśmy mogli całe nasze życie wewnętrzne ukryć w Nim.

O Najdroższa Matko spraw, byśmy tak ściśle zjednoczyli się z Jezusem, by żadna moc, żadna rzecz tego nędznego świata nie mogła nas od Niego odłączyć. O Maryjo spraw, byśmy zawsze byli blisko tej nieskończonej miłości Jezusa, byśmy zawsze byli synami Bożymi wśród tego świata. Ty, któraś przyszła na ten świat bez żadnej zmazy grzechu, wyjednaj nam u Syna swego tę łaskę, byśmy mogli bez żadnej winy odejść z tego świata i zostali wprowadzeni do chwały Królestwa Ojca, Syna i Ducha Świętego, do wspólnoty Odkupionych, Aniołów i Świętych. Pod Twoją obronę…

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże    – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo                         – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko Miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Zakonu Serafickiego,
Królowo rodziny,
Królowo Polski,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata –          zmiłuj się nad nami

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

DZIEŃ PIERWSZY

Fatima – to imię które przez długi okres czasu kojarzyło się
z treściami anty chrześcijańskimi, to imię, jedynej córki Mahometa – proroka pierwszego Czerwonego niebezpieczeństwa. Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego Czerwonego niebezpieczeństwa – ateistycznego komunizmu – imię Fatima, nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia. To właśnie w Fatima, Matka Boża Różańcowa, objawiła się trójce portugalskich pastuszków.
W trzecim roku I Wojny Światowej, Najświętsza Panna,
zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i niepokalane serce – otwierała
dla grzeszników. I tak nowa wizja Maryi – Matki nas wszystkich, została ukazana światu.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają, a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

I Wojna Światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią zasieków i okopów wojennych. Najtęższe mózgi i ludzka siła – zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój, miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.
W tym chaosie i nieprawdopodobnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków. I ich właśnie uczyniła posłannikami pokoju. Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a Jej orędzie jest tak proste i czyste. Pani Fatimska powiedziała: Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić: O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i pomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Jeżeli się nawrócimy… Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…

Módlmy się, dla uczczenia naszej Pani Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju                    – z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób
na zakończenie wojen  i utrwalenie pokoju: Odmawiajcie Różaniec… Dlaczego różaniec? Różaniec zaczyna się wspaniałym wyznaniem wiary – Składem Apostolskim, po którym następuje modlitwa Pańska – Ojcze nasz, najwspanialsza modlitwa, której nauczył nas sam Pan Jezus, a która to jest ogniwem łączącym niebo i ziemię.
Każda zaś dziesiątka zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej  – pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu
– GLORIA. Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie jest Zdrowaś Maryjo, która zawiera 3 części: Pozdrowienie Anioła Gabriela, Błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi i część ułożoną przez Kościół a wyrażającą miłość do Maryi – Matki Boga. Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z ukrytą medytacją,  – rozważaniem tajemnic z życia Jezusa Chrystusa i Maryi. I tak w poszczególnych tajemnicach: Podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, Towarzyszymy Świętej Rodzinie
w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i Chwały.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

 Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

Dla ratowania dusz, Pan B6g chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca. W religii katolickiej, Najświętsze Serce Pana Jezusa, zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi. W objawieniu Fatimskim, Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie. Dlaczego? Najczystsze Serce Maryi,
bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa. Grzech jest przyczyną wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy
się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości. Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości, Niepokalanemu Sercu swojej Matki. On wzywa nas: Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg. Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi. Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości
i pokoju.

Módlmy się oddając cześć Niepokalanemu Sercu Maryi:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany. Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny, ludzie w swojej rozpaczy, zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają: Ratuj nas Panie i wybaw od konsekwencji tego do czegośmy sami doprowadzili. W tym samym czasie, cynicy ośmielają się zadawać pytanie: Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują. Wojna mija… Bóg jest zapominany, a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów. Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce
z prawdą, szatana w walce z Chrystusem. Zaniechanie grzechu, przez ludzkość, jest równoznaczne z zaniechaniem wojen. Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen. Książę Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy
przybijali Go do Krzyża.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

DZIEŃ SZÓSTY

W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin. I znowu
za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I Wojny Światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej
i jednocześnie wskazała drogę ratunku. 70 tysięcy ludzi: wierzących
i niewierzących, katolików i innowierców, zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg,
który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych. Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi. Ogromny krzyk grozy i trwogi, wyrwał się z piersi tysięcy ludzi. Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce. Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.
A Ona, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

Módlmy się, aby zaniechano użycia bomby atomowej.

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Człowiek jest często wrogiem samego siebie. Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje,
że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową Nieba spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga. Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków jak kryminalistów. Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego Objawienia się Maryi. Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż – to wszystko,
aby ukryć przed światem najprostszą prawdę, sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju – orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni, różańca,
który Maryja im ofiarowywała. I tak mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji – wieści
o Fatimie obiegły cały świat. Papież Pius XII, przekazując światu orędzie Fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi – Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki różaniec.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba Rosji: ateistycznego komunizmu, pogardy dla Boga, zniewolenia człowieka, terroru, tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile. Aby uchronić chrześcijańską demokrację, czyniono wiele prób
i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia – wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem. Całkowite rozwiązanie należało do Maryi. Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
Jakże skomplikowane są drogi ludzkie! Jakże proste są drogi Boskie! Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi… Jeżeli będziemy odmawiać różaniec… Jeżeli będziemy żałować za grzechy
i czynić pokutę… Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w Obietnice Naszej Fatimskiej Pani.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem
w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

I tak, Fatima stała się celem coraz liczniejszych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać
z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju. Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąbek na którym ukazała się Maryja, wysadzili
w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy.
Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki wręcz przeciwne
od zamierzonych. Z roku na rok jest coraz więcej pielgrzymek, a kult
i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, rozpowszechnił się na całym świecie. Z różańcem w ręku: siostry i księża, uczeni
i analfabeci, indywidualnie i całymi rodzinami, bogaci i biedni,
trwają na modlitwie dniem i nocą. Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży. I jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg – jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech,
odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce. Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.       I wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Módlmy się do Matki Boskiej, Fatimskiej:

Modlitwa Królowej Różańca Świętego:

Panie, Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Syna
Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem, odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie, udziel nam łaski abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego, Błogosławionej Dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to co one zawierają” a otrzymali to co one obiecują. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… , Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Wielka Nowenna Fatimska

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”. Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi. Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie: „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!” Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci. Mówiłaś ze smutkiem: „Wiele dusz idzie na potępienie”. Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że „dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego”, a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: „Za nich – powiedział – Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić. Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był „cały Twój”, aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach. Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: „Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!” Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic: Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny, wybaw nas! Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas! Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas! Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas! Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas! Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas! Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw! Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas. Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat. Amen.”

POZOSTAŁE MODLITWY:

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Duchu Boży, / Duchu Światła i Miłości, /Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją, / i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. / Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba /i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz./Spraw, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, /a wola moja zawsze z wolą Twoją zgadzała się, / aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem cnotliwego życia Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, /któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. / Amen.

NOWENNA NIEUSTAJĄCA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

A) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam”. Wysłuchaj nas, gdy pukamy, gdy szukamy, gdy prosimy o łaskę…
Ojcze nasz….  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa.   W. W Tobie pokładamy nadzieję.

B) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam:
o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”. Wysłuchaj nas, bo oto prosimy Ojca w imię Twoje o łaskę…
Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa. W. W Tobie pokładamy nadzieję.

C) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą”. Wysłuchaj nas, bo zachęceni Twoimi słowami prosimy o łaskę…
Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa. W. W Tobie pokładamy nadzieję.

Módlmy się: O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie jedno jest tylko niemożliwe, a mianowicie: nie mieć litości dla strapionych. Okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą Matkę. W. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

wg św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja N. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd czcić, miłować i wielbić to Boskie Serce. Mocno postanawiam należeć tylko do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie i nigdy od Ciebie nie odstąpił. O to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT ODDANIA ŻYCIA
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie wiedząc, że jestem człowiekiem grzesznym, i że potrzebuję Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości. Wierzę, że Ojciec niebieski, w swojej wielkiej miłości do mnie, posłał Ciebie, abyś umarł na krzyżu dla odpuszczenia moich grzechów. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i przywiązania do nich. Proszę Cię, Panie, abyś wszedł teraz do mojego życia i wziął w posiadanie moje serce jako mój osobisty, jedyny Zbawiciel i Pan. Pragnę z Bożą pomocą iść za Tobą i poddać Ci się w posłuszeństwie wiary jako Panu we wszystkich sferach mojego życia. Dlatego proszę, napełnij mnie, Jezu, swoim Świętym Duchem w taki sposób, abym miał moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam. Dziękuję Ci, Panie, za to, co uczyniłeś dla mnie teraz. Amen.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Pomnij, o Święty Cudotwórco Antoni, że nigdy nie słyszano, abyś opuścił tego, kto się do ciebie ucieka, twej pomocy wzywa. Ufnością w twoje możne orędownictwo ożywiony, uciekam się do ciebie, który jesteś tak bogaty w łaski i tak bliski Bożemu Dzieciątku Jezus. O przesławny głosicielu słowa Bożego, nie odrzucaj modlitwy mojej, ale racz ją dołączyć do prośby swojej u tronu Bożego. O błogosławiony, o cudowny, o możny Święty Antoni, racz wysłuchać modlitwę moją, abym doznał pomocy i pocieszenia w trudnościach i potrzebach moich. Usłysz głos modlitwy mojej wraz z chórem twych „Małych Braci” i sierot, które ciebie o łaskę dla mnie proszą. Amen.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. RITY

O potężna i sławna Święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.

O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi).
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych.

Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.

O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.

O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z FATIMY

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo -módl się za nami.

Święty Franciszku – módl się za nami.

Pastuszku, grający w górach Bogu na fujarce i śpiewający Mu własne pieśni – módl się za nami.

Zachwycający się „latarnią Pana Jezusa” -wschodzącym i zachodzącym słońcem
Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem
Bardzo współczujący cierpiącym i chorym
Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich
Sprawiający innym radość, także własnym kosztem
Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali
Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom
Unikający złego i gorszącego towarzystwa
Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu
Pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z Aniołem Pokoju
Umocniony Krwią z kielicha Anioła
Rozradowany widokiem Pani z nieba
Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi
Kochający Boga bardziej, niż własnych rodziców
Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu
Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym ci przez dziewczynki
Szczęśliwy z wiadomości, że wiele Różańców może zaprowadzić cię do nieba
Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle
Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich
Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej
Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi
Ponoszący ofiary za Ojca Świętego
Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga
W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu
Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników cierpiący samotność w więzieniu
Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu
W strasznym upale wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników
Z miłości do Boga rezygnujący się śpiewania piosenek
Straszony w jaskini przez szatana, który cię nienawidził za twoje modlitwy
Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu
Wypraszający ludziom łaski przez cichą samotną modlitwę w kościele
Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy tobie „jak w kościele”
Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie
Pełen radości płynącej z przyjścia do ciebie Jezusa w Komunii świętej
Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie
Tęskniący za Matką Bożą
Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę
Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo
Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu
Żegnający się słowami: ,,Do widzenia w niebie!”
Wypraszający nam w niebie łaskę świętości

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiony Franciszku,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś sobie, jak niegdyś w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, św. Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uświęcić się szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknięte Twoim światłem i łaską, staną się wrażliwe na najmniejsze zło i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, które – nieraz za wielką cenę cierpień, wyrzeczeń i modlitw – trzeba zdobywać dla siebie i dla innych, byśmy wspólnie cieszyli się jego pełnią w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. HIACYNTY Z FATIMY

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże- Święta Maryjo -módl się za nami.

Święta Hiacynto – módl się za nami .
Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie – módl się za nami .

Przewodniczko dzieci w ich zabawach
Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego
Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych
Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości
Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu
Zachwycona pięknem księżyca -„lampy Matki Boskiej”, słońca – „lampy Jezusa” oraz gwiazd- „lamp aniołów”
Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję
Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach
Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga
Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi Dzieciątko Jezus
Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości
Pokorna w przyznawaniu się do winy
Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu
Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem
Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła
Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba
W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce
Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników
Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy
Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń
Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników
Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy
Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego
Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa
Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami
Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi
Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży
Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie
Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś
Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach
Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała
Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka
Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali
Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki
Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi
Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących
Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami
Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca
Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym
Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem
Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask
Często modląca się z „ogniem” w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!”
Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej
Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach
Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie
Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników
Upominająca grzeszników
Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem
Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba
Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy
Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu
Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana
Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję
Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiona Hiacynto,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że św. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

Komentarze są wyłączone.