Witamy !

Drogi internetowy wędrowcze…1

Jeżeli chcesz spełnić pragnienie Ojca Pio, który jest Patronem naszego zgromadzenia dołącz do nas, by wspólnie nieść Miłość człowiekowi niepełnosprawnemu, uzależnionemu, choremu, jako Brat Chrystusa Cierpiącego w dzisiejszym, świecie nie mającym czasu dla drugiego człowieka.

Bracia poświęcają swoje życie Bogu, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, aby poprzez konsekrację oddać się Bogu na wyłączną własność. Przyodziewają habit jako zewnętrzny znak przynależności do Kościoła i poświęcenia Bogu. Naszą pracę wśród ludzi chorych i cierpiących ożywia i pielęgnuje codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin i wspólnota braterska.

By poznać bardziej nasze życie oddane Bogu i drugiemu człowiekowi, zapraszamy Cię do skontaktowania się z nami. Jeśli poszukujesz swojej życiowej drogi, a głos Boży wzywa Cię byś poszedł za Nim, mamy nadzieje że po zapoznaniu się z treścią tej strony, dobry Bóg wzbudzi w Twoim sercu święte zaciekawienie naszą Wspólnotą.

Wierzymy także w to, że Ten który przemienił w Kanie wodę w szlachetne wino, przemieni również Twoje zainteresowanie w głos prawdziwego wezwania do służby Bożej w naszej wspólnocie. Będziemy się modlili o to do Maryi Matki dobrej przemiany, która była obecna na godach w Kanie Galilejskiej, abyś i Ty mógł zakosztować jak słodko jest należeć wyłącznie do Boga.

Nazwa naszej wspólnoty zakonnej i jej znaczenie:

BRACIA CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO …

Wspólnotowość jest charakterystyczną cechą całej rodziny franciszkańskiej. Ojciec Franciszek mówił, że duchowe więzi są, a właściwie powinny być silniejsze niż pokrewieństwo krwi. Być, Bratem to odnajdywać braci i siostry we wszystkich i wszystkim co stworzył Bóg, Ojciec całego stworzenia, być Bratem Chrystusa to – jak mówi św. Franciszek – pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, natomiast być Bratem Chrystusa Cierpiącego to odnaleźć Go w chorych, niepełnosprawnych, starszych zniewolonych, zagubionych i zepchniętych na margines życia w rodzinie i społeczeństwie. Bo św. Ojciec Pio powiedział:

w każdym chorym jest Jezus który cierpi, ale w każdym ubogim chorym objawia się On niejako podwójnie.

1

Odkrywaniu tego ukrytego Oblicza Pańskiego bracia poświęcają swoje życie.

2333

Bracia uczestniczą w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, wynagradzając Matce Bożej Fatimskiej wszelkie zniewagi i grzechy świata.

Bracia składają śluby zakonne, które  obejmują ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ponadto zobowiązują się do życia wg rad Ewangelii, przestrzegania statutów wspólnoty i zachowania Reguły dla III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Więcej informacja znaleźć można w Menu: Duchowość i Charyzmat Wspólnoty.

Potrzebujesz wsparcia modlitewnego? Napisz do nas! skrzynka_intencji

 

Komentarze są wyłączone.